I en enskild individ är genomsekvensen i stort sett identisk i alla celler i organismen. Trots att samma gener finns i alla celler, så är endast några aktiva i t.ex. muskelceller medan andra är aktiva i tarmen. Eftersom arvsmassan, genomet, behöver rymmas i en pytteliten cellkärna, så packas det tätt runt proteiner som kallas för histoner. Nu har forskare vid Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, upptäckt att en kemisk förändring av histoner är nödvändig för att packa upp vissa gener och göra dem aktiva.

En normal vinge och dess förstadium (överst), samt en vinge där vissa celler (de svarta) saknar histonförändringen (H3K14ac) vilket orsakar defekter i vingens kant (undre vinge). Modiferad bild från publikationen i Molecular Cell.
 

– Genom att använda genetiska verktyg i bananflugan Drosophila så fann vi att denna histonförändring är nödvändig för djurets överlevnad och för bildandet av en normal vinge, säger Mattias Mannervik som har lett studien. 

Isabel Regads jobbar med bananflugorna
Isabel Regads med bananflugorna. Foto: Mattias Mannervik

– Intressant nog så krävs den här histonförändringen endast för aktivering av vissa gener i tarmen och i vissa celler i vingen. Så våra fynd ger information om hur gener kontrolleras på ett vävnadsspecifikt sätt, förklarar Isabel Regads som utförde det mesta av arbetet.

Genom samarbeten med Jiayu Wen, en bioinformatiker vid Australian National University och biokemisten Sebastian Deindl vid Uppsala Universitet kunde forskarna avslöja histonförändringarnas roll över hela genomet samt mekanismen för hur generna packas upp. 
 
Studien har publicerats i tidskriften Molecular Cell