The Human Protein Atlas

The Human Protein Atlas är ett stort multinationellt forskningsprojekt som finansieras av Knut och Alice Wallebergs stiftelse. Databasen innehåller information och vävnadsbilder över människans proteiner och är baserad på analyser med mer än 25 000 antikroppar som identifierar mer än 17 000 unika proteiner. Utöver det innehåller databasen RNA-analyser av männinskans samtliga gener som kodar för proteiner. I och med den nya lanseringen är det nu möjligt att göra jämförelser mellan primära data från flera olika källor, inklusive externa initiativ.

The Human Protein Atlas är ett samarbete mellan forskargrupper på Albanova och SciLifeLab, KTH - Kungliga Tekniska Högskolan och Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet.

Läs mer i pressmeddelande