Beslut om utseende av vicerektor för det naturvetenskapliga området och dekan för Naturvetenskapliga fakulteten

Rektor har 2023-11-02 beslutat att utse professor Lena Mäler till vicerektor för det naturvetenskapliga området och till dekan för
Naturvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2024-01-01 – 2026-12-31.


Beslut om utseende av prodekan för Naturvetenskapliga fakulteten

Rektor har 2023-11-02 beslutat att utse professor Martin Jakobsson till prodekan för Naturvetenskapliga fakulteten för mandatperioden 2024-01-01 – 2026-12-31. 

 

Läs om vilka som blir nya vicerektorer, dekaner och prodekaner vid Stockholms universitet