I samband med att visionen sattes blickade Vetenskapens Hus tillbaka på arbetets tidslinje. Foto: Christofer Andersson
I samband med att visionen sattes blickade Vetenskapens Hus tillbaka på arbetets tidslinje. Foto: Christofer Andersson

Efter en tids hårt arbete har nu Vetenskapens Hus satt sin nya vision och mission.

- Vi har gemensamt inom personalgruppen arbetet med vårt visionsarbete sedan 2013. Visionen har liksom långsamt fått växa fram och nu är vi riktigt nöjda! Men det viktigaste ligger framför oss - att hålla vår vision levande, säger föreståndare Cecilia Kozma.

I Vetenskapens Hus arbetar 25 personer i personalgruppen och över 80 besöksledare som är studenter från KTH och Stockholms universitet. De möter gemensamt drygt
70 000 besökare årligen och med den nya vision i bakhuvudet ska de förhoppningsvis drivas att bli ännu bättre på att göra sina besökare nyfikna på sin omvärld.

Foto: Christofer Andersson
Foto: Christofer Andersson

Vision

Vi utmanar unga att utforska världen

Mission

Alla vi möter ska få chans att upptäcka

hur spännande och viktigt det är med

naturvetenskap, teknik och matematik

 

Cecilia Kozma. Foto: Vetenskapens hus
Cecilia Kozma. Foto: Vetenskapens hus