Tore Bengtsson

Typ 2-diabetes drabbar miljontals människor världen över och komplikationerna med sjukdomen kan vara många, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt och så småningom till och med döden. Normalt sett hjälper insulin till att sänka blodets sockerhalt, men hos patienter med typ 2-diabetes är insulinsignaleringen nedsatt. Det innebär att kroppen har svårt att hålla halten glukos i blodet tillräckligt låg. Därför finns det ett stort behov att hitta andra ämnen som kan sänka blodets höga glukosnivåer hos dessa individer.

Det sympatiska nervsystemet är det system som sätts igång när kroppen förbereder sig för flykt eller kamp. Professor Tore Bengtsson och hans forskargrupp på Institutionen för molekylär biovetenskap, Wennergren Institut, har visat att aktivering av det sympatiska nervsystemet leder till att skelettmusklerna tar upp mer glukos, vilket naturligt sänker sockernivåerna i blodet utan inblandning av insulin. Denna del av nervsystemet kan alltså vara ett lämpligt mål vid utveckling av nya läkemedel.

Tore Bengtssons forskning resulterade i att Atrogi startades, ett företag som syftar till att utveckla nya läkemedel för metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes. Samarbetet mellan Tore Bengtssons forskargrupp och Atrogi har lett till många anslag, nya potentiella läkemedel och flera patent och publikationer.

”Det är stimulerande att arbeta med forskning som i slutändan kan påverka människors hälsa till det bättre. Jag tror att framtidens kunskap bygger på entreprenörskap som tar vetenskapliga resultat från labbet, till kliniska studier och därefter ut på marknaden. Detta är bara möjligt om akademi och läkemedelssektorn samarbetar”, säger Tore Bengtsson.