– Vi har länge vetat att varmare temperaturer och tinande permafrost accelererar koldioxidutsläppen under vintern, men vi har inte tidigare haft någon konkret uppskattning av kolbalansen, säger Sue Natali, direktör för det Arktiska programmet vid Woods Hole Research Center som lett studien.

Fyra svenska forskare från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet har deltagit i studien. 

Läs pressmeddelandet från Göteborgs universitet