Elektrokemisk reaktor som forskarna använder för att omvandla koldioxid till kemikalier.

I ett nystartat projekt, C1Bio, ska forskare nu försöka hitta nya lösningar för att använda koldioxid ur atmosfären när nya material produceras. Det är ett unikt samarbete där forskare vid Stockholms universitet, KTH och RISE Processum tillför expertis inom olika kemiområden, med förhoppningen att utveckla nya katalytiska metoder för att producera biobaserade material. Idéen bygger på att koldioxid i atmosfären utvinns ur luften till att producera kolföreningar som i sin tur är bra råvarukällor för material som t ex bränsle, bioplast, textilier, läkemedel och andra produkter samhället behöver. 

- Nyckelordet för projektet är hållbarhet. Vi utvecklar tekniker som gör det möjligt att använda solenergi för att omvandla koldioxid till t.ex. formiat, berättar Adam Slabon som är forskare vid Stockholms universitet.

Lovande material

Ligninpulver

Mika Sipponen och hans forskargrupp vid Stockholms universitet undersöker nya sätt att använda lignin på. Lignin finns naturligt i träd och betraktas ofta som en restprodukt från massa- och pappersindustin. Det kan användas i många produkter och har potential att ersätta både olja och kol. I förhållande till olja är materialet billigt och har ett ganska högt energivärde.

- Lignin är ett komplext material vars egenskaper ofta behöver förbättras. Här kan katalytiska metoder hjälpa till att så att lignin kan användas i högre utsträckning än vad som görs idag, säger Mika Sipponen.  

Skynda på utveckling mot ett fossilfritt samhälle

Dr. Tetyana Budnyak, postdoktor på Institutionen för material- och miljökemi vid SU, utvecklar biobaserade kolmaterial för elektrokemisk reduktion av koldioxid.

Förutom att minska utsläppen av växthusgaser hoppas forskarna kunna uppnå andra effekter med projektet. Att effektivt kunna fånga upp koldioxid och skapa en kolsänka för att reducera utsläpp av växthusgaser är ett steg i rätt riktning mot att leva utan att förbruka upp jordens ändliga resurser. Kunskap är en viktig del i projektet och forskarna vill underlätta kunskapsöverföring mellan akademi och industri och på olika sätt sprida sina resultat. På längre sikt kommer omvandling av koldioxid till nya energikällor skynda på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

 

Projektet C1Bio är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och RISE Processum som startade i januari 2020 och som finansieras av Vinnova.

Kontakt

Mika Sipponen
Assistant Professor
Institutionen för material- och miljökemi
Stockholms universitet
mika.sipponen@mmk.su.se
tel: 076 695 8129
www.sipponenlab.com

 

 

 

 

Adam Slabon
Assistant Professor
Institutionen för material- och miljökemi
Stockholms universitet
adam.slabon@mmk.su.se
www.slabongroup.com

 

 

 

Relaterade Länkar

Artikel på engelska, MMK

Artikel Vinnova

Lignin på frammarsch med svensk teknik, RISE