– Det nya fartyget kommer att göra stor skillnad i hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och även gynna samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Östersjöcentrum. Teknik i toppklass gör att vi äntligen kan få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår.

Modern fartygsteknik

Det nya isgående fartyget blir 22 meter långt och 7 meter brett. Det kommer att ha toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer ger det nya fartyget utomordentlig funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område än vad som tidigare varit möjligt.

R/V Electra kommer att vara stationerat vid universitetets fältstation Askölaboratoriet.R/V Electra