De två masterprogram som idag finns i matematik och tillämpad matematik vid Stockholms universitet kommer att vara vilande och det nya programmet integrerar båda dessa grenar av matematiken. Behörighetskraven kommer att vara högre ställda och innehållet blir också internationellt gångbart i högre grad än tidigare.
Yishao Zhou är programansvarig vid Stockholms universitet och hon menar att de tidigare lägre behörighetskraven har varit avskräckande för många internationella studenter.
– Om man betalar för sin utbildning åker man hellre till England eller USA till lärosäten med starka varumärken och där kraven är hårt ställda, säger hon.
Med det nya programmet hoppas hon att Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan kan dra nytta av varandras namn och locka duktiga studenter. Det gynnar också matematiken som sådan att det nu finns ett starkt program i Sverige.

Kurs om att kommunicera matematik

Det nya programmet har en fastare struktur än tidigare, med fler obligatoriska kurser. Yishao tycker att det har både för- och nackdelar. Det gör att det blir en mer genomtänkt utbildning, men samtidigt kan det begränsa flexibiliteten. Däremot finns fortfarande möjligheten att ta ut en masterexamen genom att plocka ihop sina egna kurser. En helt ny obligatorisk kurs är matematisk kommunikation. Tidigare undersökningar har visat att det studenterna saknar i sin utbildning är presentationsteknik och träning i muntlig framställning.
– Detta är ett sätt att råda bot på det, säger Samuel Lundqvist som är studierektor för grundutbildningen vid Matematiska institutionen.

 

Mer information om programmet finns att läsa på www.math-stockholm.se.

 

Text: Lina Enell