Nästa läsår startar ett nytt masterprogram i Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Programmet är gemensamt för SU, KI och KTH. Det har en inriktning mot bioinformatik och kommer att utnyttja de gemensamma resurserna vid SciLifeLab. Förkunskapskravet är kandidatexamen, där minst 20 hp i livsvetenskaper och minst 10 hp matematik ska ingå.