I flaskor på Stockholms universitet finns celler som ger besked utan att kaniner behöver få ämnet droppat i ögat. Vid årsskiftet inför EU hårdare regler för djurförsök.

Om Anna Forsbys metod godkänns kan det vara slutet på plågsamma ögonförsök på kaniner. Anna är docent vid Institutionen för neurokemi på Stockholms universitet.

Läs hela artikeln i Ny Teknik