Intresserad av att lösa samhällsutmaningar på ett kreativt & innovativt sätt? Vill du arbeta i projekt tillsammans med beslutsfattarna i Stockholmsregionen? Vill du inspireras av och arbeta tillsammans med andra studenter ifrån KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola, för att lösa stadens utmaningar? Vill du lära dig mer om metoden Design Thinking?

Då är OpenLab och vår avancerade masterskurs på 15 hp (halvfart) någonting för dig!

OpenLab arbetar i en kreativ lärande miljö som präglas av nytänkande i hur man skapar samhällsnyttiga innovationer och förslag på lösningar på de utmaningar som Stockholmsregionen står inför. OpenLab arbetar bl.a. med områden som t.ex. den åldrande befolkningen, hållbar stadsutveckling & hälso- och sjukvård. För att möta utmaningar i en komplex omvärld som snabbt förändras och utvecklas, krävs att metoder och konceptuella verktyg är lösningsorienterade, öppna och flexibla. OpenLab studenter arbetar tillsammans beslutsfattarna ifrån Stockholms stad och Stockholms läns landsting för att lösa utmaningarna tillsammans.

Läs mer om OpenLab och dess avancerade masterskurs.

Kontakta Johan Bornebusch, kursansvarig för OpenLab för ytterligare information kring kursen.

Kontakta Sarah B. Johansson, kommunikationsansvarig för frågor om OpenLab.