Foto: Chua Sin Nee
Foto: Sofia Andersson

I slutet av januari gjorde en delegation från Naturvetenskapliga fakulteten ett besök hos samarbetspartnern Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Syftet med besöket var utveckla det studentutbytesavtal som funnits mellan College of Science vid NTU och Naturvetenskapliga fakulteten sedan ett antal år tillbaka. Under en vecka träffade delegationen företrädare för NTU:s ledning, ledningen för det internationella kontoret samt företrädare för de olika ämnesområden som ingår i utbytet. Här var målet att bättre förstå NTU:s system för kursval och andra förutsättningar för studenterna samt att hitta lämpliga kurser som SU-studenter kan läsa, och vilka terminer som passar bäst för ett utbyte. Delegationen träffade även utresande studenter som är på utbyte i Singapore under vårterminen för att ta del av deras erfarenheter. Förhoppningen är att den information som samlades in under besöket kan användas för att förbättra studentupplevelsen för våra utbytesstudenter och göra ett utbyte mer attraktivt för naturvetarstudenter.

Hela delegationen från Stockholms universitet. Foto: Chua Sin Nee
Hela delegationen från Stockholms universitet. Foto: Chua Sin Nee