- Vi som idag är ögonvittnen till isarnas snabba avsmältning måste fortsätta att göra världen uppmärksam på det som faktiskt sker. I dag sker det saker som är utöver vad som kan förväntas av naturliga reaktioner. Jag har tagit det som min uppgift att föra ut detta budskap, säger Per Holmlund.

Per Holmlund på världsvattendagen i Aula Magna
Per Holmlund på världsvattendagen i Aula Magna. Foto: Eva Dalin

Professor Per Holmlund ser populärvetenskapen och kommunikationen med det omgivande samhället som ett självklart parallellspår till forskarbanan. Per tycker aldrig att det tar onödig tid från forskningen när han blir uppringd av en radioreporter och får frågor om sjöar under Antarktis is, senaste mätningen av Kebnekaises topphöjd eller om glaciärers tillstånd i världen. Tvärtom, menar han att en forskares medverkan i kunskapsspridning och samhällsdebatt bidrar till ett bättre samhälle och ger legitimitet till kunskapsproduktionen i sig.

- Glaciärer är starka symboler i klimatdebatten eftersom de både uttrycker naturens såbarhet och det hot som smältande glaciärer utgör för vattenförsörjning och ett stigande världshav.

Sedan 1995 delar ÅForsk ut priser för framstående insatser för kunskapsspridning från universitet och högskolor. Prisutdelningen kommer att vara den 11 mars på Stockholms universitet.