Enligt de besked som Sekretariatet har fått ska flytten från Stockholm till Luleå vara avslutad senast den 30 juni 2019.

Ledningen för myndigheten startar nu omedelbart ett arbete för att omlokaliseringen skall kunna ske på ett sådant sätt att verksamheten även fortsättningsvis kan fungera effektivt både på kort och lång sikt.