Eventuella rättelser och/eller frågor om röstlängden ska skickas till fakultetsval@science.su.se senast 4 september.

För att enskilda medarbetare ska få möjlighet att påpeka felaktigheter ska den bifogade listan spridas till institutionens medarbetare.

Listan är framtagen ur Primula av personalavdelningen och baserad på de villkor som gäller för röstberättigade i höstens områdesnämnds- och fakultetsnämndsval. Listan är därefter, i de flesta fall, även granskad av administrationen vid respektive institution.
Röstberättigad är enligt valföreskrifterna den som enligt aktuellt förordnande är anställd:

  • tills vidare eller för en tid av mer än två år och
  • minst halvtid (50%) och
  • är lärare (adjunkt, universitetsadjunkt, biträdande lektor, universitetslektor och professor) eller forskare (disputerad) och
  • vars anställningen påbörjats senast 1 september 2020 (eftersom valperioden inleds 30 september)


Den slutliga röstlängden fastställs av dekanus 9 september. Valet är planerat att genomföras 30 september – 7 oktober.

Information om valberedningens förslag, tidsplan och valföreskrifter

De ledamöter som valberedningen föreslagit kommer längre fram (troligen v 38) presentera sig via ett webinarium. Separat inbjudan till detta kommer skickas ut senare.