Projektet har genomförts i samarbete med Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Chalmers i Göteborg. Från Stockholms universitet sitter Nina Kirchner från Bolin Center med i projektets styrgrupp.  

Ubåten som nu tas i drift är Sveriges första obemannade undervattensfarkost för forskningsbruk. Det är en drygt sju meter lång obemannad undervattensbåt, som förses med en rad olika sensorer för att göra det möjligt att kartlägga och undersöka den marina miljön. Genom sådana studier kan man följa klimatets utveckling tusentals år tillbaka. Det blir möjligt att göra detaljerade studier av havsbotten på stora djup och under 500 m tjocka istäcken, miljöer som tidigare varit otillgängliga för forskarna.

Farkosten kallas AUV, Autonomous Underwater Vehicle, och kommer att kunna användas av alla forskare i Sverige dvs den kommer att vara en del av vår nationella forskningsinfrastruktur. Förutom i Sverige finns liknande typ av farkost bara i Storbritannien och Australien. I januari 2019 kommer ubåten att användas vid en forskningsexpedition i Antarktis.

Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen. I filmen nedan visas premiärturen. Foto Albin Dahlin