Georgia Destouni har fått Nova FoU:s Forsknings - och Utvecklingspris som delades ut vid Oskarsgalan i Oskarshamn lördagen den 6 april. Grattis! Priset delas ut till en forskare som tagit vara på möjligheterna i de världsunika anläggningar som finns i Oskarshamn, som bedriver forskning med hög internationell status och som bidrar till visionen att använda Äspölaboratoriet som en arena för internationell geovetenskaplig forskning.