Styrelsen för Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse har beslutat att för år 2019 tilldela Ville Kaila vid Stockholms universitet och Stéphanie Robert vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå stiftelsens personliga pris samt ett forskningsstöd på totalt 425 000 kronor vardera.

Ville Kaila

Ville Kaila är professor i biokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik. Han får priset för sina teoretiska studier inom bioenergetikområdet, speciellt proton- och elektrontransport i andningskedjans enzymer.

Stéphanie Robert får priset för sina studier av regleringen av växtcellernas tillväxt och växtmorfogenes.

 

 

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området, och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till en kvinnlig och en manlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.  

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl. Metoden, "Hagberg Falling Number", används idag över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer. Makarna hade inga barn utan testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen som varje år delar ut ett pris till två lovande forskare.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Dr. Gunnar Hagberg, stiftelsens ordförande (hagberg.malmlof@telia.com)

Prof. Gunnar von Heijne, styrelseledamot (gunnar.von.heijne@dbb.su.se)