Auli Arvola Orlander och professor Per-Olof Wickman har tagit emot ett pris för 2011 års mest innovativa och kreativa artikel i naturvetenskapsämnenas didaktik. Priset delades ut den 14 april under årets AERA konferens (American Educational Research Association) i Vancover, Kanada.

Auli Arvola Orlander och Per-Olof Wickman
Catherine Milne, Auli Arvola Orlander och professor Per-Olof Wickman
 
Auli Arvola Orlander och Per-Olof Wickman har skrivit artikeln ”Bodily experiences in secondary school biology” i Cultural Studies of Science Education. Artikeln beskriver en studie i undervisning om människokroppen i grundskolans sista år. Studien visar hur processer i skolarbetet kan analyseras, och varför dessa processer är viktiga att vara uppmärksam på i skolarbetet.
– Vi har analyserat förhållandet mellan vad eleverna förväntas lära sig om den biologiska kroppen och elevernas handlingar och meningsskapande av arbetet, säger Auli Arvola Orlander. Analysen bygger på transkriberade texter från intervjuer med elever och en NO-lärare, samtal om elevernas erfarenheter av sexualundervisning och från inspelningar av klassrumsinteraktioner där eleverna dissekerar ett koöga.
 
Diskussionerna i samband med möten mellan kroppar är viktiga för elevernas lärande
Resultaten visar hur förhandlingarna eller diskussionerna i samband med möten mellan kroppar (djur- och människokroppar) är viktiga för den fortsatta riktningen av vad eleverna erbjuds att lära sig om människokroppen, biologiskt såväl som i fråga om vilka värden som förmedlas. Vi menar att dessa förhandlingar bör uppmärksammas i skolarbetet, ses som en viktig del i skolans naturkunskap och därmed öppna upp för nya möjligheter för elevernas lärande.
Artikeln har nu utsetts till 2011 års mest innovativa, kreativa och tankeväckande artikel i naturvetenskapsämnenas didaktik publicerad i Cultural Studies of Science Education (CSSE). Priset delades ut under årets AERA konferens i Vancover, Kanada. Catherine Milne, redaktör för tidsskriften CSSE sa följande när priset delades ut:
– I wanted to let you know that after an exhaustive process overseen by Editorial Board member your CSSE manuscript has been selected as the most innovative, creative and thought provoking paper from Volume 6.