Porträttbild av Åsa Larsson
Åsa Larsson. Foto: Niklas Björling

I fastställd röstlängd har 157 personer noterats som röstberättigade. Under perioden för fri nominering inkom inget förslag om motkandidat till valberedningens förslag.
Under valperioden har 84 röster avgivits; 80 för valberedningens förslag och 4 blankröster. Totalt valdeltagande har varit 54 %.

Valförsamling har sålunda och i enlighet med valberedningens förslag valt professor Åsa Larsson, Fysikum, som ledamot för Matematisk-fysiska sektionen i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden.

Rösträkningsprotokoll bifogas.

Fyllnadsval till Områdesnämnden för naturvetenskap till och med 2023