Allt fler söker till landets mest matematiktunga högskoleutbildningar. Söktrycket har ökat med över 20 procent de senaste åren. Trenden förklaras med en skenande teknikutveckling och att "nördarna" fått högre status. Samtidigt varnar Sveriges ingenjörer för ökande kunskapsklyftor i samhället.

Läs hela artikeln i SvD