Sverige och Frankrike har kommit överens om att bygga upp ett rambidrag för forskningssamarbete inom klimat och miljö. Som en del av denna överenskommelse görs gemensamma utlysningar för att möjliggöra samarbeten mellan svenska och franska forskare.

Av nio inkomna ansökningar var två från kvinnor och sju från män. Totalt fyra ansökningar har beviljats, varav en huvudsökande är kvinna och tre huvudsökanden är män.
Stockholms universitet har beviljats två rambidrag:
Patrick Crill, Institutionen för geologiska vetenskaper, har beviljats 3 843 629 kr för ett treårigt projekt ”Kvantifiering av arktiska metankällor genom invers analys av högfrekventa CH4, 13CH4, och CH3D mätningar: IZOMET-FS”.

Qiong Zhang, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, har beviljats 3 235 000 kr för ett treårigt projekt ”Grönland i ett varmare Arktis”.