Professor Åke Bergman, Institutionen för material- och miljökemi, har beviljats ett rambidrag om 24 078 000 kr för projektet ” Svensk-kinesiskt forskningsprogram för kemiska miljöföroreningars stresspåverkan och risker i Yangtze-flodens deltaregion (CHEMSTRRES-YRD)”. Beviljade medel avser åren 2014-2018.