Novel Coronavirus SARS-CoV-2
Novel Coronavirus SARS-CoV-2

 

Ett av områdena som erbjöds hade inriktning mot matematik och handlade om modellering av smittspridning. Elin Ottergren, pedagogisk utvecklare i matematik från Vetenskapens Hus och Anna Karlhede, doktorand vid Stockholms universitet och SciLifeLab, gav stöd åt ett 30-tal elever som valde att göra just detta projekt.

– Projektet började med att vi spelade in en populärvetenskaplig video om smittspridning i samband med Pi-dagen 2020. Det i sin tur utvecklades vidare till gymnasieprojekt när vi satte igång med planeringen för läsåret 20/21, berättar Elin Ottergren.

Videon med prof. Tom Britton vid Stockholms universitet, har setts av närmare 120 000 personer via Youtube. 

– Intresset för det här ämnet har varit stort och flera av eleverna som Anna och jag handledde satte sig till och med in i Toms forskning. De som anmälde sig till vår projektgrupp fick möjlighet att utforska hur matematik och datainsamling kan användas för att förstå en pandemis utveckling, fortsätter Elin Ottergren.

Rekordmånga gymnasieelever 

Rekordmånga gymnasieelever anmälde sig till projektgrupperna för att skriva gymnasiearbete med stöd av Vetenskapens Hus. 

Porträtt av Elin Ottergren
Elin Ottergren

– När pandemin slog till och distansundervisning dominerade på gymnasieskolorna blev det lättare att delta i våra projektträffar, som vi erbjöd i en kombination av distansträffar och träffar på plats. Antalet arbeten ökade med 120% och det känns verkligen bra att på detta sätt kunna stötta skolan med vår verksamhet, säger Elin.

Andra områden som elever har kunna få stöd inom var exempelvis ”Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner”, ”Återvinning av mobiltelefoner” och ”Allelopati - växternas hemliga krig”.

Vetenskapens Hus huvuduppdrag är att inspirera unga att bli intresserade av fortsatta studier inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik. Genom att de får möjlighet att göra sitt gymnasiearbete med stöd av erfarna pedagoger och aktiva forskare, ger vi dem en tydlig bild av universiteten och den riktiga forskarmiljön.


Är du forskare på Stockholms universitet?

Är du forskare och intresserad av att förmedla din forskning till skolan eller på annat sätt samverka för att nå ut i samhället, så är du välkommen att kontakta Vetenskapens hus.

Mer om gymnasiearbeten på Vetenskapens hus
Mer om Vetenskapens hus samverkan med forskare