Kandidaterna var Astrid Söderbergh Widding, vicerektor vid Stockholms universitet och Margaretha Fahlgren, vicerektor vid Uppsala universitet. Hörandeförsamlingen, bestående av sextio ledamöter med representanter från hela universitetet, hade därefter en egen utfrågning av kandidaterna. Efter röstning föll valet på Astrid Söderbergh Widding. Rekryteringsgruppen ska nu lägga fram sitt förslag till universitetsstyrelsen efter att ha fått hörandeförsamlingens rekommendationer. Rekryteringsgruppen är däremot inte bunden att följa hörandeförsamlingens rekommendationer. Universitetsstyrelsen väntas att ta ett beslut på sitt sammanträde den 28 september. Därefter lämnas styrelsens beslut till regeringen som har det slutliga ordet om vem som utses till rektor. Universitetets nya rektor tillträder den 1 februari 2013.