Stipendium kan sökas för:


• Vetenskaplig forskning vid utländskt universitet under kortare tid (max 1 mån) under kalenderåret 2020.

Tillgängligt belopp totalt 124 000 kr.

Behöriga att söka är lärare och forskare som är docenter eller motsvarande vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Företräde ges till yngre sökande.

Anvisningar för ansökan (ingen ansökningsblankett):


• Ange utlysningens dnr SU FV-3004-19 i ansökan.
• CV, publikationsförteckning, kort forskningsplan, inklusive motivering och ändamål med stipendiet (max 1 A4-sida). Datum för antagning som docent vid SU ska framgå av meritförteckningen.
• Ange tidpunkt för vistelsen samt kostnadsspecifikation för resa och uppehälle.

Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt DnrSUFV-3004-19_Dittnamn.pdf till registrator@su.se med kopia till daria.zheltukhina@su.se senast den 2019-10-06.

Observera att ofullständiga eller sent inkomna ansökningar inte kan beaktas.