Stipendium kan sökas för:

• Vetenskapliga studier och forskning vid utländskt universitet under kortare tid (max 1 mån.) under kalenderåret 2020.
• Deltagande i internationella konferenser kalenderåret 2020.

Tillgängligt belopp totalt 180 000 kr.

Behöriga att söka är lärare, forskare och studerande på forskarnivå inom cancer- och hjärtforskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Företräde ges till yngre sökande.

Anvisningar för ansökan (ingen ansökningsblankett):

• Ange utlysningens dnr SU FV-3003-19 i ansökan.
• CV, publikationsförteckning och kort forskningsplan, inklusive motivering och ändamål med stipendiet (max 1 A4-sida).
• Ange tidpunkt för vistelsen samt kostnadsspecifikation för deltagaravgift, resa och uppehälle.

Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt DnrSUFV-3003-19_Dittnamn.pdf till registrator@su.se med kopia till daria.zheltukhina@su.se senast den 2019-10-06.

Observera att ofullständiga eller sent inkomna ansökningar inte kan beaktas.