Stipendium kan sökas för

  • Vetenskapliga studier och forskning vid utländskt universitet under kortare tid (max 1 mån.) under kalenderåret 2021 eller 2022.
  • Deltagande i internationella konferenser kalenderåret 2021 eller 2022.

Tillgängligt belopp totalt 115 000 kr.

Behöriga att söka

Behöriga att söka är lärare, forskare och studerande på forskarnivå inom cancer- och hjärtforskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Företräde ges till yngre sökande.

Anvisningar för ansökan

(ingen ansökningsblankett):

  • Ange utlysningens dnr SU FV-3538-20 i ansökan.
  • CV, publikationsförteckning och kort forskningsplan, inklusive motivering och ändamål med stipendiet (max 1 A4-sida).
  • Ange tidpunkt för vistelsen samt kostnadsspecifikation för deltagaravgift, resa och uppehälle.

Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt DnrSUFV-3538-20_Dittnamn.pdf till registrator@su.se med kopia till daria.zheltukhina@su.se senast den 2020-10-28.

Observera att ofullständiga eller sent inkomna ansökningar inte kan beaktas.