Stipendium kan sökas för:

  • Vetenskapliga studier och forskning vid utländskt universitet under kortare tid (max 1 mån.) under kalenderåret 2022 eller 2023.
  • Deltagande i internationella konferenser kalenderåret 2022 eller 2023.

Tillgängligt belopp totalt 155 000 kr. 

Behöriga att söka är lärare, forskare och studerande på forskarnivå inom cancer- och hjärtforskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Företräde ges till yngre sökande.
 

Anvisningar för ansökan (ingen ansökningsblankett): 

  • Ange utlysningens dnr SU FV-3186-21 i ansökan.
  • CV, publikationsförteckning och kort forskningsplan, inklusive motivering och ändamål med stipendiet (max 1 A4-sida).
  • Ange tidpunkt för vistelsen samt kostnadsspecifikation för deltagaravgift, resa och uppehälle.

Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt DnrSUFV-3186-21_Dittnamn.pdf till registrator@su.se med kopia till daria.zheltukhina@su.se senast den 2021-10-08
    
Observera att ofullständiga eller sent inkomna ansökningar inte kan beaktas.