Valet genomfördes inom det Naturvetenskapliga områdets valförsamling och i fastställd röstlängd har 553 personer noterats som röstberättigade. Under perioden för fri nominering inkom inget förslag med motkandidater till valberedningens förslag. 

Under valperioden har 258 röster avgivits; 223 för valberedningens förslag och 35 blankröster. Totalt valdeltagande har varit 47 %. 


Valförsamlingen har sålunda och i enlighet med valberedningens förslag föreslagit*

 • professor Lena Mäler som vicerektor och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika dekanus och ordförande i Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • professor Martin Jakobsson som vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap tillika prodekanus och vice ordförande i Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Valförsamlingen har sålunda och i enlighet med valberedningens förslag valt

 • professor Alasdair Skelton som ordförande i Grundutbildningsberedningen och ledamot i områdesnämnden
 • professor Niklas Janz som personlig suppleant för Grundutbildningsberedningens ordförande i områdesnämnden och vice ordförande i Grundutbildningsberedningen

för den Biologiska sektionen valt

 • professor Catarina Rydin som sektionsdekan 
 • professor Niclas Kolm som vice ordförande 
 • professor Mattias Mannervik som ledamot
 • professor Ann-Beth Jonsson som gruppsuppleant 

för Sektionen för geo- och miljövetenskaper valt

 • professor Regina Lindborg som sektionsdekan 
 • professor Matthew MacLeod som vice ordförande 
 • professor Gustaf Hugelius som ledamot 
 • professor Matthew O’Regan som gruppsuppleant 

för den Kemiska sektionen valt

 • professor Erik Lindahl som sektionsdekan 
 • professor Nicole Pamme som vice ordförande 
 • professor Berit Olofsson som ledamot 
 • professor Martin Högbom som gruppsuppleant 

för Matematisk-fysiska sektionen valt

 • professor Joakim Edsjö som sektionsdekan 
 • professor Johan Nilsson som vice ordförande
 • professor Åsa Larson som ledamot
 • professor Joanna Tyrcha som gruppsuppleant

 

* dekanus och prodekanus utses genom särskilt beslut av rektor.