Linda Molander.

EU:s kemikaliereglering Reach är inte tillräckligt omfattande för att skydda miljö och människors hälsa. Det konstateras i en färsk avhandling från Stockholms universitet, i vilken en ny metod för att bedöma miljö- och hälsodata presenteras. I avhandlingen konstaterar Linda Molander, nybliven doktor i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet, att många kemikalier med identifierat eller potentiellt farliga egenskaper tillåts i konsumentprodukter. Ett exempel är att förbud för särskilt farliga ämnen inte gäller för importerade varor. Läs mer i MiljöAktuellt