- Projekten ska bedriva excellent forskning inom något av SSF:s verksamhetsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin. Syftet med programmet är att öka korsbefruktningen mellan forskningsinstitut, akademi och näringsliv. Utöver kunskapsöverföring kan det också bidra till ökat samarbete och förståelse mellan olika parter, säger Lars Hultman, vd för SSF. 

Bidraget löper under fyra till fem år och SSF räknar med att bevilja åtta projekt 2,5 miljoner kronor vardera. Institutet och lärosätet förutsätts finansiera vad som därutöver krävs för ett väl fungerande projekt inom en prioriterad verksamhet.

-    Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning, berättar Johan Nilsson, forskningssekreterare vid SSF. 

Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid forskningsinstitutet. Det ska finnas två väl meriterade personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid institutet. Handledaren vid institutet är sökande (skickar in ansökan och ansvarar för att den uppfyller kraven) och blir projektledare (ansvarar för rapportering till SSF) för beviljat projekt. Lärosäte och institut ska vara svenska.
Sista ansökningsdag är 23 mars 2021, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2022-01-01 men ej senare än 2022-06-30.

Kontaktpersoner

Johan Nilsson, Forskningssekretare, johan.nilsson@strategiska.se
tel 073 - 358 16 74
Joakim Amorim, Programchef, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073-358 16 65
 

Läs mer på SSF:s hemsida