Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på  högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 50 000–100 000 kronor.

Sista ansökningsdag 30 september 2020.

För mer information och ansökningsblanketter: bonuscopyright.se