SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt.

Sista ansökningsdag är den 25 maj 2021 kl 14:00.

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2021, och ej senare än 30 juni 2022.

Kontakt

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 073-358 16 72
Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67

Mer information på SSFs hemsida