Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och tidskriften Science har, för första gången i år, tillsammans anordnat tävlingen ”Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists”. Denna tävling vänder sig till nyligen disputerade forskare över hela världen och har initierats för att stötta och uppmuntra unga forskare. Första priset är 25,000 USD och publicering i Science.

Nu finns det möjlighet att komma och lyssna på vinnarna och forskare från SciLifeLab i Stockholm och Uppsala.

9 December: 10.00 – 11.45, Uppsala
Vetenskapliga presentationer av vinnarna och forskare från SciLifeLab i Uppsala
Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala

10 December: 9.00 – 11.30, Stockholm
Vetenskapliga presentationer av vinnarna och forskare från SciLifeLab i
Stockholm