Olli Kallioniemi. Foto: Veikko Somerpuro
Olli Kallioniemi. Foto: Veikko Somerpuro
 

Olli Kallioniemi efterträder Mathias Uhlén som har varit direktör för SciLifeLab sedan centret startade i Stockholm 2010 och även efter sammanslagningen med SciLifeLab i Uppsala till ett nationellt center 2013. Kerstin Lindblad-Toh, som är co-Director för SciLifeLab sedan sammanslagningen, kvarstår i den rollen.

– Den snabba etableringen av SciLifeLab som nationell infrastruktur för molekylära biovetenskaper med omkring 1 000 forskare har visat styrkan i samarbeten mellan svenska universitet, säger Mathias Uhlén. Jag är jätteglad att Olli Kallioniemi kommer att leda centret in i nästa fas.

Olli Kallioniemi blev 2007 den första direktören för Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet och har sett institutet växa snabbt till en nationellt och internationellt välkänd organisation och den finska noden av Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. SciLifeLab och FIMM vill nu starta ett nära samarbete kring infrastrukturservice liksom gemensamma forskningsprogram för att skapa nya möjligheter för båda parter, deras värduniversitet och de bägge länderna.

SciLifeLab till frontlinjen

Professor Kallioniemis forskning sträcker sig från cancerbiologi och translationell forskning till utveckling av storskaliga tekniker och dataanalys. Han är också en stark förespråkare av P4-medicin: Predictive, Preventive, Personalized and Participatory (predikitv, förebyggande, skräddarsydd och delaktig) sjukvård.

– Det ska bli väldigt spännande att axla rollen som direktör för SciLifeLab, säger Olli Kallioniemi. Jag ser fram emot att arbeta med centrets alla anställda, forskare och intressenter för att skapa nya möjligheter för forskning och teknologier. En bra grund har redan lagts för att ta SciLifeLab till den absoluta frontlinjen inom flera fält inom life science. Det finns också många möjligheter till samarbeten, både lokalt i Sverige och internationellt.

Olli Kallioniemi kommer ansluta till SciLifeLab som professor vid Karolinska Institutet och han kommer även att fortsätta som forskningsdirektör på deltid vid FIMM.

Relaterade länkar