Byggnaden Navet som SciLifeLabs knutpunkt i Uppsala.
Byggnaden Navet som SciLifeLabs knutpunkt i Uppsala.

- Vi söker någon som är högt motiverad att skapa ett vetenskapligt starkt, tvärdisciplinärt och nationellt center, säger Göran Sandberg, ordförande i SciLifeLabs styrelse. Kandidaten ska också ha stor erfarenhet av såväl storskalig molekylär biovetenskap som hypotesdriven forskning.

Directorn är centrets vetenskapliga ledare som rapporterar till den nationella styrelsen för SciLifeLab och ska leda den fortsatta vetenskapliga, tekniska och strukturella uppbygganden av SciLifeLab de kommande sex åren. Han eller hon ska arbeta tillsammans med centrets Co-Directors och Scientific Directors för att utveckla centrets forskningsprofil och för att skapa en stark och välkomnande forskningsmiljö. Directorn skall även i samverkan med centrets Platform Directors säkerställa att centret erbjuder ett teknikutbud av världsklass.

- En viktig uppgift för den nya Directorn är att skapa bryggor till andra forskningsmiljöer i landet för att genom detta utveckla SciLifeLab till ett fullskaligt nationellt resurscenter, säger Göran Sandberg.

Den utvalda kandidaten kan kombinera posten som Director med en professur vid något av SciLifeLabs fyra värduniversitet (Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet) om han eller hon så önskar. Med tjänsten följer en omfattande forskningsresurs och uppstartsbidrag.

 

Länk till utlysningen på SciLifeLabs hemsida