Läs mer här:

https://www.scilifelab.se/facilities/cryo-em/