I dag kom besked om vilka unga framstående forskare som får årets Wallenberg Academy Fellows. Av de 33 forskare som blir Wallenberg Academy Fellows kommer sex att vara verksamma vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det lärosäte med flest Wallenberg Academy Fellows. Två av forskarna finns inom humaniora och fyra inom naturvetenskap.

– Det är fantastiska nyheter att vi fått hela sex Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet i år. Programmet har blivit en viktig rekryteringsväg som gör det möjligt att knyta till sig framstående unga forskare, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

De fyra forskarna inom naturvetenskap är Rachel Foster, Markus Janson, Martin Ott och Sara Strandberg. Rachel Foster, forskare vid Max Planck Institute for Marine Microbiology i tyska Bremen, studerar det symbiotiska förhållandet mellan havens kiselalger och cyanobakterier i världshaven. Markus Janson, lektor vid Queen’s University i Belfast, ska ytterligare förfina den teknologi som används för att spana ut i universum. Martin Ott, forskarassistent vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, ska på en mycket grundläggande nivå studera hur ett av de stora proteinkomplexen, cytokrom bc1- komplexet, i andningskedjan byggs ihop. Genom att analysera data från experiment vid partikelacceleratorn i CERN, ska Sara Strandberg, lektor vid Fysikum, Stockholms universitet, undersöka hur standardmodellen kan modifieras för att blir mer allomfattande.