Projektet "Fysikshow" vid Stockholms universitet startade i slutet av 2010 och har sedan dess besökt tjugotalet skolor och även varit på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Bakom projektet står doktorander i fysik vid Stockholms universitet. Deras bakomliggande tanke är att göra experiment och sedan diskutera vad som hänt för att på så sätt föra skolans lite mer formella fysikspråk närmare vardagen. Doktoranderna bakom projektet vill även visa att fysikforskare kan vara annorlunda än den bild många kan ha av den ”typiska forskaren”. Förhoppningen är att besöken och showerna ska intresset för fysik och annan naturvetenskap bland skoleleverna.

Lärarnas Riksförbunds medlemstidning Skolvärlden har gjort ett webb-tv-reportage on Fysikums fysikshow. Se filmen "De får dig att tända på fysik". http://www.skolvarlden.se/artiklar/tv-de-far-dig-att-tanda-pa-fysik

Beställ en fysikshow! Länk: http://www.physto.se/skolor_allmanhet/fysikshow/
 
2011 satte Stockholms universitet upp världens längsta experimentbord. Foto Eva Dalin
2011 satte Stockholms universitet upp världens längsta experimentbord. Foto Eva Dalin