Stipendium ges som ekonomiskt stöd åt lovande forskare vid Stockholms universitets Naturvetenskapliga fakultet. Stipendiaten ska avlägga doktorsexamen och bedriver avhandlingsarbete inom något av FYSIKENS, KEMINS, MATEMATIKENS, ASTRONOMINS, GEOLOGINS eller METEOROLOGINS ämnesområden.

Avhandlingen ska avses bli framlagd under åren 2019 eller 2020. Sökande får inte ha disputerat vid ansökningstidens utgång.

Ett stipendium på 46.000 kronor kommer att utdelas.

Ansökan skrivs på särskild ansökningsblankett (359 Kb) . Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt med ditt förnamn.efternamn.pdf (OBS: ange Dnr SU FV-0328-19 i ämnesraden)
till registrator@su.se samt kopia till daria.zheltukhina@su.se senast 2019-02-25.