Avhandlingen ska avses bli framlagd under åren 2022 eller 2023. Sökande får inte ha disputerat vid ansökningstidens utgång. 

Ett stipendium på 61.000 kronor kommer att utdelas. 

Ansökan skrivs på särskild blankett, se bifogad fil nedan. Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt med ditt förnamn.efternamn.pdf till registrator@su.se samt kopia till katarina.gustafsson@su.se senast 2022-02-21.
Ange Dnr SU FV-0303-22 i mejlets ämnesrad.