Avhandlingen ska avses bli framlagd under åren 2023 eller 2024. Sökande får inte ha
disputerat vid ansökningstidens utgång.

Ett stipendium på 80.000 kronor kommer att utdelas. 

Ansökan skrivs på särskild blankett. Ansökningsblanketten bifogas. Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt med ditt förnamn.efternamn.pdf till registrator@su.se samt kopia till daria.zheltukhina.nyholm@su.se senast 2023-03-15. Ange Dnr SU FV-0623-23 i mejlets ämnesrad.