Avhandlingen ska avses bli framlagd under åren 2024 eller 2025. Sökande får inte ha
disputerat vid ansökningstidens utgång.

Ett stipendium på 82.000 kronor kommer att utdelas. 

Ansökan skrivs på särskild blankett. Ansökningsblanketten bifogas. Ansökan skickas med e-post som bifogad pdf-fil märkt med ditt förnamn.efternamn.pdf till registrator@su.se samt kopia till daria.zheltukhina.nyholm@su.se senast 2024-02-16.

Ange Dnr SU FV-0098-24 i mejlets ämnesrad.Ämnesområdet för avhandlingen ska tolkas brett och kan skilja sig från forskarutbildningsämnet i Ladok.