Sigi intervjuade 167 lokala fiskare i Kenya och Tanzania om deras fiskemetoder och lokala ekologiska kunskap (LEK) om ekosystemen där de fiskar. Hon fann att sjöborrarnas rovdjur faktiskt fiskas av lokala småskaliga fiskare. Däremot var de flesta av dessa fiskarter inte aktivt eftersökta och inte populära som livsmedel. Så trots att de inte var eftertraktade togs de ur havet och detta kan därigenom indirekt orsaka förstörelsen av marina näringsvävar. Dessutom var de lokala föreslagen på åtgärder för att hantera problemet oftast riktade mot symptomen (sjöborrarna) snarare än de bakomliggande orsakerna (överfiskning av sjöborrarnas predatorer).

Baserat på dessa resultat föreslår Sigi och hennes medförfattare andra åtgärdsalternativ såsom att utbilda de lokala aktörerna om fiskets effekter och näringsvävens komplexitet, och att använda mer selektiva fiskeredskap för att undvika bifångst av sjöborrarnas predatorer.

Samtidigt som Sigi har gått till botten med ett intressant ekologiskt problem, har hon även gjort ett viktigt bidrag till en hållbar marin ekosystemförvaltning.

För alla detaljer, läs publikationen här: http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.01.010