"Vi vill vara med och bidra till att Sverige är internationellt konkurrenskraftigt även i framtiden. Att ge oss realistiska förutsättningar att utbilda våra studenter är ett första nödvändigt steg.

Lyckas vi inte attrahera, behålla och utbilda våra studenter till dagens och framtidens arbetsmarknad innebär det ett allvarligt problem för våra globalt konkurrensutsatta teknikföretag och för hela Sveriges tillväxt och framtid. Stoppa urholkningen av utbildningsprislapparna och rusta oss istället för framtida utmaningar och möjligheter."

Läs hela debattartikeln i Uppsala Nya Tidning

 

Att utbilda fler får inte göras på bekostnad av kvalitén. Foto: Orasis
Att utbilda fler får inte göras på bekostnad av kvalitén. Foto: Orasis