Forskare på Ellesmereön

Forskningsprojektet Arktiska öar arbetade på Ellesmereön 2015. Foto: Åsa Lindgren

Oberäkneligt väder, svårtillgänglig terräng och komplicerade transporter innebär att grundliga förberedelser är mycket viktiga inför en forskningsexpedition. Under veckan har forskargrupper som ska arbeta i Arktis i sommar fått möjlighet att träna på bland annat första hjälpen, brandsäkerhet, hantering av vapen och annan utrustning.

Sommarens expeditioner

Arktiska öar: Anders Angerbjörn, Stockholms universitet, och Love Dalén, Naturhistoriska riksmuseet, är forskningsledare för projektet Arktiska öar som i sommar fältarbetar på Wrangels ö och vid Tjaunfloden i ryska Arktis för att studera vilka effekter ett förändrat klimat får på arktiska ekosystem. Årets forskningsexpedition är en fortsättning på tidigare fältarbeten på Grönland och Ellesmereön 2015 samt i Abisko 2016.

Brooks Range: Emelie Axelsson, Stockholms universitet, återvänder till Brooks Range i Alaska för att samla in prover av bergarter som kan hjälpa oss att förstå hur Arktis bildades.

Ellesmereön: Jaroslaw Majka, Uppsala universitet, har bjudits in att delta i en tysk geologisk expedition till Ellesmerön i Kanada. Syftet är att undersöka de geologiska kopplingarna mellan sydvästra Svalbard och Ellesmereön.

PS106 fysisk oceanografi: En grupp forskare från AquaBiota Water Research och Göteborgs universitet deltar i expeditionen PS106 ombord på det tyska forskningsfartyget Polarstern i Arktiska oceanen.

Semmeldalen: Elin Lindén, Umeå universitet, ska arbeta i Semmeldalen på Svalbard och undersöka hur vegetationen på höga latituder påverkas av frånvaron av betande djur.

Sorgfjordenprojektet: Dag Avango, KTH, är forskningsledare för ett projekt som utvecklar metoder för dokumentation av arkeologiska platser i polarområdena. Projektet kommer att testa metoderna genom att dokumentera de arkeologiska resterna av den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen (1899-1901) vid Sorgfjorden på nordöstra Spetsbergen, Svalbard.

Läs mer i Polarnytt