Projekten ska vara möjlighetsdrivna och lösa samhällsutmaningar samt skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Områden som bedöms vara särskilt intressanta i denna utlysning är:

  • bränsleceller och vätelagring
  • termoelektrisk energiomvandling
  • ny fissions- och fusionskraft
  • utveckling av batterier
  • utveckling av solceller  
  • högspänningsisolatorer och -brytare
  • kraftelektronik
  • reducering av friktionsförluster
  • LEDs och nya ljuskällor.

Även andra nyskapande material och energitillämpningar kan föreslås. Utvalda projekt kommer att finansieras med 4-7 miljoner kronor per år under en period av 5 år.

Forskningen ska vara av högsta internationella klass. SSF vill med utlysningen speciellt uppmuntra tvärvetenskapliga samarbeten som är strategiskt viktiga för utvecklingen av svensk industri, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Sista ansökningsdag är tisdagen den 9 maj, kl 14.00.

Tidigaste projektstart kan beräknas till februari 2018.

Kontakt

För ytterligare information kontakta
Forskningssekreterare Mattias Blomberg, e-mail, tel 08-505 81 676
Programchef Joakim Amorim, e-mail, tel 073 - 358 16 65
Kommunikationschef Eva Regårdh, e-mail, tel 073-358 16 68