Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för bildandet av ett multidisciplinärt forskningscentrum för komplexa cellulära system.

Centrumet ska bidra till att placera Sverige i en ledande position internationellt inom forskningsfältet. Ansökan ska tydligt beskriva multidisciplinäriteten i förslaget, vilka kompetenser och tekniker som ska användas och vilka kunskapsluckor som kommer att fyllas.

Den föreslagna forskningen måste ha en klar relevans för människors hälsa och vara en utveckling av nya komplexa cellulära modeller.

Läs mer om satsningen på SSFs hemsida